ANTLR

ANTLR (ang. ANother Tool for Language Recognition) to narzędzie służące do tworzenia kompilatorów oraz translatorów z opisu gramatyki zawierającego akcje w języku Java, C++, C# lub Python. Autorem jest Terence Parr, pracujący obecnie na Uniwersytecie w San Francisco.

W przeciwieństwie do narzędzi takich jak Bison czy SableCC, ANTLR generuje parser typu LL(*). Z tego powodu formalny opis analizatora składniowego oraz leksera jest bardzo podobny, a generowany kod jest czytelny.

Domyślnie ANTLR generuje lekser i parser w Javie, a plik z gramatyką ma rozszerzenie .g

Historia

ANTLR jest rozwinięciem idei zawartych w PCCTS (również autorstwa Terence Parra), który umożliwia generowanie parserów i lekserów dla języka C i C++. 17 maja 2007 została opublikowana nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 3.0. Jest ona wykorzystywana między innymi do tworzenia języka programowania Mantra oraz w implementacji JRuby języka Ruby.

Dodatkowe narzędzia

Istnieją dwa rozszerzenia dla Eclipse ułatwiające prace z ANTLR: otwarte ANTLR plugin for Eclipse oraz komercyjne ANTLR Studio produkowane przez firmę Placid Systems.

Rozwijane jest także niezależne środowisko ANTLRWorks przeznaczone do pracy z ANTLR w wersji 3.

Przykład

Poniższy przykład, pochodzący z dokumentacji ANTLR, zawiera implementację prostego kalkulatora.

Analizator leksykalny

class CalcLexer extends Lexer;

WS	: (' '|'\t'|'\n'| '\r') { $setType = Token.SKIP; };

LPAREN	: '(' ;

RPAREN	: ')' ;

STAR	: '*' ;

PLUS	: '+' ;

SEMI	: ';' ;

INT	: ('0'..'9')+ ;

Analizator składniowy

class CalcParser extends Parser;
options {
	buildAST = true;
}

expr	: mexpr (PLUS^ mexpr)* SEMI! ;

mexpr	: atom (STAR^ atom)* ;

atom	: INT ;

Analizator drzewa składni abstrakcyjnej

class CalcTreeWalker extends TreeParser;

expr returns [int r]
{
	int a,b;
	r=0;
}
	:	#(PLUS a=expr b=expr) {r = a+b;}
	|	#(STAR a=expr b=expr) {r = a*b;}
	|	i:INT		   {r = Integer.parseInt(i.getText());}
	;

Wywołanie parsera

import java.io.DataInputStream;
import antlr.CommonAST;

class Calc {
  public static void main(String[] args) {
    try {
      CalcLexer lexer = new CalcLexer(new DataInputStream(System.in));
      CalcParser parser = new CalcParser(lexer);
      
      // Analiza składniowa
      parser.expr();
      
      CommonAST t = (CommonAST)parser.getAST();
      CalcTreeWalker walker = new CalcTreeWalker();
      
      // Analiza drzewa składni abstrakcyjnej
      // i interpretacja programu
      int r = walker.expr(t);
      System.out.println("value is "+r);
    } catch(Exception e) {
      System.err.println("exception: "+e);
    }
  }
}

Zobacz też

 • SableCC
 • JavaCC

Linki zewnętrzne

 • Strona domowa projektu ANTLR
 • Podręcznik ANTLR w wersji 2 (w języku angielskim)
 • Dokumentacja ANTLR w wersji 3. antlr.org. [zarchiwizowane z tego adresu (2007-05-27)]. (w języku angielskim)
 • Strona domowa projekktu PCCTS
 • Język programowania Mantra. linguamantra.org. [zarchiwizowane z tego adresu (2006-10-12)].
 • The Definitive ANTLR Reference: Building Domain-Specific Languages książka z opisem ANTLR w wersji 3 (w języku angielskim)